O Testovaní 9

Základné informácie

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aké sú očakávané hodnoty testu?

NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu):

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %,
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek,
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80.

Aký druh testu sa používa?

NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu):

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti,
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia,
 • najdôležitejšie je poradie žiakov,
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita),
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.).