Cyklus: 2023

ICILS

Základné informácie

Zverejnenie výsledkov ICILS 2023: 2024
Medzinárodná správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Encyklopédia: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Medzinárodná databáza: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Dotazníky: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Forma testovania: elektronická


ICILS 2023 - hlavné meranie

V mesiaci november 2024 bude oficiálne zverejnená Medzinárodná správa ICILS 2023. V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy NIVaM, ako národné koordinačné centrum štúdie zverejní Krátku správu o výsledkoch merania z pohľadu Slovenska.

V dňoch 17. - 28. apríla 2023 sa uskutočnilo hlavné meranie štúdie ICILS 2023. Do merania sa zapojilo 166 základných škôl/8-GYM a viac ako 3 000 žiakov 8. ročníka základných škôl/3. ročníka 8-GYM s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Meranie sa uskutočnilo elektronickou formou.

ICILS 2023 - pilotné meranie

V dňoch 16. - 27. 5. 2022 sa uskutočnilo pilotné meranie štúdie ICILS 2023. Do merania sa zapojilo 42 základných škôl a viac ako 1 400 žiakov 8. ročníka základných škôl/3. ročníka 8-GYM s vyučovacím jazykom slovenským. Meranie sa uskutočnilo elektronickou formou. 

V období november – december 2021 boli oslovené vybrané základné školy a 8-GYM so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát štúdie ICILS. Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch november 2021 – február 2022 sa realizoval preklad, verifikácia a príprava testovacích nástrojov – elektronických testovacích modulov a dotazníkov. Preklady sú realizované v súlade s medzinárodnými pravidlami záväznými pre všetky krajiny zapojené do testovania. 

V mesiaci jún 2022 prebehlo hodnotenie položiek pilotného merania s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bolo v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú testovanú oblasť.