ICILS

Cyklus: 2013

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 18 + 3*
Zverejnenie výsledkov ICILS 2013: jún 2010
Medzinárodná správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: dáta je možné získať po zaregistrovaní sa stránku The IEA Data Repository, odkiaľ môžete získať dáta zo všetkých IEA medzinárodných štúdií (Používateľská príručka k Databáze)
Forma testovania: elektronická

*   samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci jednej krajiny

ICILS 2013 na Slovensku

Vo februári 2012 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov merania prvého cyklu štúdie ICILS, tzv. pilotné meranie.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v období od 15. do 19. apríla 2013 a bolo v ňom zapojených 167 škôl 2 994 žiakov ZŠ a osemročných gymnázií (ISCED 2), 167 riaditeľov škôl, 167 IKT koordinátorov škôl a 2 145 učiteľov ISCED 2.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie ICILS ĎAKUJEME!

Prvé výsledky medzinárodného výskumu ICILS 2013 z pohľadu Slovenska
Príloha 1 Úrovne vedomostí a zručností CIL
Príloha 2 Tabuľky
Uvoľnené úlohy