PIRLS

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 35
Zverejnenie výsledkov PIRLS 2001: marec 2003
Medzinárodná správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Encyklopédia: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: papierová

PIRLS 2001 na Slovensku

V roku 2000 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania prvého cyklu štúdie PIRLS, tzv. pilotné meranie.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v roku 2001 a bolo v ňom zapojených 150 základných škôl, z ktorých 10 bolo s vyučovacím jazykom maďarským (žiaci riešili test v maďarskom jazyku). Testovania PIRLS 2011 sa zúčastnilo 3 803 žiakov, z toho 1 889 dievčat1 914 chlapcov. Priemerný vek žiakov v čase testovania bol 10,3 roka.

Národná správa zo štúdie PIRLS 2001 – Čitateľská gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PIRLS ĎAKUJEME!