PIRLS

Základné informácie:

V šk. roku 2018/2019 prebieha príprava piateho cyklu medzinárodnej štúdie PIRLS 2021.