PIRLS 2021 na Slovensku

16. mája 2023 bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa PIRLS 2021. V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy NIVaM, ako národné koordinačné centrum štúdie zverejnilo Krátku správu o výsledkoch merania z pohľadu Slovenska spolu s Príloha 1 ─ Medzinárodné úrovne čitateľských zručností; Príloha 2 ─ Socioekonomický index domácnosti SEI a Príloha 3 ─ Infografika PIRLS 2021.