Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5) sa v školskom roku 2023/2024 neuskutoční

Informácie o pripravovaných externých testovaniach na základných školách nájdete v dokumente Sprievodca školským rokom 2023/2024.