ICCS

Cyklus: 2022
Novinky

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 24
Zverejnenie výsledkov ICCS 2022: 28. november 2023
Medzinárodná správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec: link
Encyklopédia: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Forma testovania: elektronická

Viac informácií o štúdii ICCS môžete získať tu.

ICCS 2022 na Slovensku

Hlavné meranie štúdie ICCS 2022 sa na Slovensku uskutočnilo v dňoch 25. apríla – 6. mája 2022. Na hlavnom meraní sa na Slovensku zúčastnilo približne 154 základných škôl/osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Hlavného merania ICCS 2022 sa zúčastnilo približne 3 200 žiakov 8. ročníka ZŠ resp. zodpovedajúceho ročníka 8-GYM.

Pilotné meranie (overovanie nástrojov testovania tretieho cyklu štúdie ICCS) sa na Slovensku uskutočnilo v máji a júni 2021. Medzinárodným centrom štúdie bolo do merania vybraných 36 základných škôl/osemročných gymnáziívyučovacím jazykom slovenským. Pilotného testovania ICCS 2022 sa zúčastnilo približne 1 300 žiakov 8. ročníka ZŠ resp. zodpovedajúceho ročníka 8-GYM. 

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie ICCS ĎAKUJEME!