Novinky

Dňa 22. februára 2024 bola oficiálne zverejnená medzinárodná správa s analýzami z dotazníka Európsky modul ICCS 2022

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy NIVaM, ako národné koordinačné centrum štúdie zverejnilo Krátku správu ICCS 2022 - Európsky modul z pohľadu Slovenska.Dňa 28. novembra 2023 bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa ICCS 2022

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy NIVaM, ako národné koordinačné centrum štúdie zverejnil:

Tlačovú správu a jej prílohy

  • Príloha 1  Vedomostné úrovne definované v štúdii ICCS 2022
  • Príloha 2  Ukážka uvoľnených úloh ICCS 2022 pre jednotlivé úrovne náročnosti

Prvé výsledky Slovenska v štúdii ICCS 2022


Viac informácií o štúdii ICCS 2022 nájdete tu.