Novinky

Hlavné meranie štúdie ICCS 2022 sa na Slovensku uskutoční v dňoch 25. apríla – 6. mája 2022. Medzinárodným centrom štúdie bolo do merania vybraných 170 základných škôl/osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Hlavného merania ICCS 2022 sa zúčastní približne 4 000 žiakov 8. ročníka ZŠ resp. zodpovedajúceho ročníka 8-GYM.