Hlavné meranie štúdie ICCS 2022 sa na Slovensku uskutočnilo v dňoch 25. apríla – 6. mája 2022. Na hlavnom meraní sa na Slovensku zúčastnilo približne 154 základných škôl/osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Hlavného merania ICCS 2022 sa zúčastnilo približne 3 200 žiakov 8. ročníka ZŠ resp. zodpovedajúceho ročníka 8-GYM.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie ICCS ĎAKUJEME!