ICCS

Cyklus: 2009

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 36* + 2**
Zverejnenie výsledkov ICCS 2009: jún 2010
Medzinárodná správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: dáta je možné získať po zaregistrovaní sa stránku The IEA Data Repository, odkiaľ môžete získať dáta zo všetkých IEA medzinárodných štúdií
Encyklopédia: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: papierová

Viac informácií o štúdii ICCS môžete získať tu.

*   časti krajín, ktoré vystupujú ako samostatné testované krajiny
** krajiny nevyhoveli kritériám pre výber vzorky

ICCS 2009 na Slovensku

V októbri 2008 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov merania prvého cyklu štúdie ICCS, tzv. pilotné meranie.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v období od 18. do 30. mája 2008 a bolo v ňom zapojených 139 škôl 3 163 žiakov ZŠ a osemročných gymnázií (ISCED 2) a 2 084 učiteľov ISCED 2.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie ICCS ĎAKUJEME!