Školský rok: 2022/2023

ICILS

ICILS 2023 - hlavné meranie

V dňoch 17. - 28. apríla 2023 sa uskutočnilo hlavné meranie štúdie ICILS 2023. Do merania sa zapojilo 166 základných škôl/8-GYM a viac ako 3 000 žiakov 8. ročníka základných škôl/3. ročníka 8-GYM s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Meranie sa uskutočnilo elektronickou formou.