Kontakty

Maturitná skúška

Telefón:

  • 02/ 68 26 03 06, 0911 587 691 (legislatíva súvisiaca s MS),
  • 02/ 68 26 01 06, 02/ 68 26 01 36, 02/ 68 26 03 05 (organizácia MS),
  • 02/ 68 26 01 05, 02/ 68 26 03 05 (databáza škôl a prihlasovanie žiakov na MS),
  • 02/ 68 26 01 07, 02/ 68 26 01 37 (žiaci so ZZ).

E-mail:

  • maturita@nivam.sk (legislatíva súvisiaca s MS),
  • maturitadata@nivam.sk (organizácia MS, databáza škôl a prihlasovanie žiakov na MS),
  • maturitasvvp@nivam.sk (žiaci so ZZ).