Legislatíva

Dokumenty na stiahnutie

Organizácia maturitnej skúšky


Ďalšie informácie

Prihlasovanie žiakov na marcový, aprílový a septembrový termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutočňuje prostredníctvom Informačného systému pre zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ MS a PFIČ MS, ktorý vytvoril a spravuje CVTI SR - školské výpočtové stredisko Banská Bystrica.

Zmeny v údajoch v databáze prihlásených žiakov sa uskutočňujú prostredníctvom formulára pre nahlasovanie zmien v maturitnej databáze v zmysle usmernenia k nahlasovaniu zmien.