Kontakty

Oddelenie pre TALIS

Kontakt na národné centrum štúdie: talis@nivam.sk