TALIS 2024 na Slovensku – hlavné meranie

V termíne od 19. februára 2024 do 8. marca 2024 sa na Slovensku bude realizovať zber údajov pre hlavné meranie štvrtého cyklu medzinárodnej štúdie TALIS. Výber škôl, ktoré budú zaradené do vzorky realizuje medzinárodné centrum štúdie, pričom databázu škôl (vo forme číselných kódov zastupujúcich názov a adresu školy) poskytuje NIVaM. Zberu údajov pre hlavné meranie TALIS 2024 by sa mali zúčastniť riaditelia a učitelia základných škôl, špeciálnych základných škôl a nižších ročníkov 8-ročných gymnázií. Štúdia sa uskutočňuje formou dotazníkového prieskumu, ktorý respondenti vypĺňajú online. Riaditeľov vybraných škôl oslovíme listom a elektronickou poštou v priebehu septembra - novembra 2023. Svoju účasť na hlavnom meraní TALIS 2024 potvrdí škola v online návratke, ktorá sa otvorí kliknutím na nasledujúci odkaz NÁVRATKA (odkaz bude funkčný po oslovení škôl).

Poznámka: Do hlavného merania TALIS 2024 sa môžu zapojiť výhradne školy, ktoré  boli vybrané medzinárodným centrom štúdie.

Zhrnutie základných informácií o štúdii TALIS 2024 nájdete v informačnom letáku, ktorý sa otvorí kliknutím na nasledujúci odkaz: LETÁK.

Viac informácií o štúdii TALIS nájdete tu.