TALIS

Dňa 19. júna 2019 o 11:00 hod (LSEČ) bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa TALIS 2018 (Volume I).

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy sme zverejnili aj

Viac informácií o štúdii TALIS nájdete tu.