TALIS

Cyklus: 2024

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: cca 60
Zverejnenie výsledkov TALIS 2024: 2025
Medzinárodná správa: link  (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec: link  (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: link  (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Medzinárodná databáza: link  (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Forma merania: elektronická - online

TALIS 2024 na Slovensku – hlavné meranie

V termíne od 19. februára 2024 do 8. marca 2024 sa na Slovensku bude realizovať zber údajov pre hlavné meranie štvrtého cyklu medzinárodnej štúdie TALIS. Výber škôl, ktoré budú zaradené do vzorky realizuje medzinárodné centrum štúdie, pričom databázu škôl (vo forme číselných kódov zastupujúcich názov a adresu školy) poskytuje NIVaM. Zberu údajov pre hlavné meranie TALIS 2024 by sa mali zúčastniť riaditelia a učitelia základných škôl, špeciálnych základných škôl a nižších ročníkov 8-ročných gymnázií. Štúdia sa uskutočňuje formou dotazníkového prieskumu, ktorý respondenti vypĺňajú online. Riaditeľov vybraných škôl oslovíme listom a elektronickou poštou v priebehu septembra - novembra 2023. Svoju účasť na hlavnom meraní TALIS 2024 potvrdí škola v online návratke, ktorá sa otvorí kliknutím na nasledujúci odkaz NÁVRATKA (odkaz bude funkčný po oslovení škôl).

Poznámka: Do hlavného merania TALIS 2024 sa môžu zapojiť výhradne školy, ktoré  boli vybrané medzinárodným centrom štúdie.

Zhrnutie základných informácií o štúdii TALIS 2024 nájdete v informačnom letáku, ktorý sa otvorí kliknutím na nasledujúci odkaz: LETÁK.

Viac informácií o štúdii TALIS nájdete tu.

TALIS 2024 na Slovensku – pilotné meranie

V termíne od 6. februára 2023 do 21. februára 2023 sa na Slovensku realizoval zber údajov pre pilotné meranie štvrtého cyklu medzinárodnej štúdie TALIS. V pilotnom meraní na Slovensku potvrdilo účasť 30 základných škôl a 8-ročných gymnázií. Na zbere údajov pre pilotné meranie TALIS 2024 sa zúčastnili riaditelia a učitelia základných škôl, špeciálnych základných škôl a nižších ročníkov 8-ročných gymnázií. Dotazníky v pilotnom meraní štúdie, ktorá sa vyplnilo približne 500 učiteľov a riaditeľov škôl z celého Slovenska.

Všetkým školám, ktoré sa zúčastňujú na realizácii medzinárodnej štúdie TALIS ĎAKUJEME!