TALIS

Cyklus: 2008

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 23 (16 OECD + 7 partnerských krajín)
Zverejnenie výsledkov TALIS 2003: 21. júl 2009
Medzinárodná správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Dotazníky: pre učiteľa, pre riaditeľa (materiál je v anglickom jazyku)
Forma merania: papierová

TALIS 2008 na Slovensku

V roku 2007 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov merania prvého cyklu štúdie TALIS, tzv. pilotné meranie.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v období od 10. marca do 11. apríla 2008 a bolo v ňom zapojených 187 škôl a 3 157 učiteľov druhého stupňa.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie TALIS ĎAKUJEME!