TALIS

Cyklus: 2018
Novinky

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín48 (31 OECD + 17 partnerských krajín)
Zverejnenie výsledkov TALIS 2018: 19. jún 2019 (1. časť); 23. marec 2020 (2. časť)
Medzinárodná správa: link (Volume I); link (Volume II)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: link  (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Medzinárodná databáza: link 
Dotazníky: pre učiteľa, pre riaditeľa
Forma merania: elektronická

TALIS 2018 na Slovensku

Dňa 23. marca 2020 o 11:00 hod (SEČ) bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa TALIS 2018 (Volume II).

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy sme zverejnili aj

Viac informácií o štúdii TALIS nájdete tu.

TALIS 2018 (1. časť)

Dňa 19. júna 2019 o 11:00 hod (LSEČ) bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa TALIS 2018 (Volume I).

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy sme zverejnili aj

Pilotné overovanie nástrojov merania medzinárodného výskumu OECD TALIS 2018 sa uskutočnilo 6. - 17.2. 2017 na 30 základných školách a osemročných gymnáziách a zapojilo sa doň 30 riaditeľov a 541 učiteľov.

Hlavné meranie sa uskutočnilo v dňoch 30.4. - 11.5. 2018 na približne 182 základných školách a osemročných gymnáziách a zapojilo sa približne 3300 osôb vyučujúcich na ISCED 2.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie TALIS ĎAKUJEME!