TALIS

Cyklus: 2013

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 34 (24 OECD + 10 partnerských krajín)
verejnenie výsledkov TALIS 2013: 19. jún 2014
Medzinárodná správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Dotazníky: pre učiteľa, pre riaditeľa (materiál je v anglickom jazyku)
Forma merania: elektronická

TALIS 2013 na Slovensku

V roku 2012 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov merania druhého cyklu štúdie TALIS, tzv. pilotné meranie.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v období od 18. marca do 31. marca 2013 a bolo v ňom zapojených 195 škôl a 3 548 učiteľov druhého stupňa.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie TALIS ĎAKUJEME!