TALIS 2024 na Slovensku – pilotné meranie

V termíne od 6. februára 2023 do 21. februára 2023 sa na Slovensku realizoval zber údajov pre pilotné meranie štvrtého cyklu medzinárodnej štúdie TALIS. V pilotnom meraní na Slovensku potvrdilo účasť 30 základných škôl a 8-ročných gymnázií. Na zbere údajov pre pilotné meranie TALIS 2024 sa zúčastnili riaditelia a učitelia základných škôl, špeciálnych základných škôl a nižších ročníkov 8-ročných gymnázií. Dotazníky v pilotnom meraní štúdie, ktorá sa vyplnilo približne 500 učiteľov a riaditeľov škôl z celého Slovenska.

Všetkým školám, ktoré sa zúčastňujú na realizácii medzinárodnej štúdie TALIS ĎAKUJEME!