Novinky

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v partnerstve s IT Asociáciou Slovenska sa spolupodieľal na príprave a realizácii IT Fitness Testu v rokoch 2019 a 2020.

IT Fitness Test je najväčším testovaním IT zručností žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti na Slovensku. 

Cieľom je preverenie digitálnych zručností absolventov základných, stredných a vysokých škôl.

IT Fitness Test je súčasťou kampane Európskej komisie Digital Skills and Jobs Coalition.

Viac o IT Fitness teste nájdete tu: https://www.itfitness.sk/sk/.

Dokumenty na stiahnutie