Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)

Národný projekt

Základné informácie

Viac informácií nájdete na stránke projektu.

Národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies) realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania získaním a vyhodnotením relevantných dát o úrovni kompetencií (čitateľská, matematická gramotnosť a adaptívne riešenie problémov) dospelej populácie na celom území Slovenska. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje