Kontakty od 1. 10. 2023:

Koordinátor národnej štúdie OECD PIAAC
Mgr. Zuzana Wirtz, PhD.

+421 268 26 02 06    
zuzana.wirtz@nivam.sk

Dátový manažér a analytik
RNDr. Oľga Zelmanová

+421 268 26 02 36
olga.zelmanova@nivam.sk


Kontakty do 30. 9. 2023

Projektový manažér
Mgr. Filip Galleé
+421 2 22 112 150

Vedúca projektovej kancelárie
Ing. Veronika Císarová Hujsiová
+421 2 22 112 150
veronika.cisarova@nucem.sk

Odborný personál

Koordinátor národnej štúdie OECD PIAAC
Mgr. Marek Klačko, PhD.
+421 2 22 112 150
marek.klacko@nucem.sk

Koordinátorka zberu dát
Mgr. Michaela Laciková
+421 948 936 350
michaela.lacikova@nucem.sk

Dátový manažér a analytik
RNDr. Oľga Zelmanová
olga.zelmanova@nucem.sk

IKT manažér
Ing. Michal Boško
+421 911 611 763
michal.bosko@nucem.sk