Novinky

2. Cyklus (2018 - 2023)

Celkový počet zúčastnených krajín: viac ako 40

Hlavná oblasť merania: čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, schopnosť riešiť problémy v technicky vyspelom prostredí, adaptívne riešenie problémov, kognitívne zručnosti, interakcie a sociálne zručnosti, manuálne zručnosti a schopnosti učiť sa.

Zverejnenie výsledkov PIAAC: 2023
Národná správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: 
link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)

Forma merania: papierová + elektronická