TIMSS

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín

  • 4. ročník 25* + 3**
  • 8. ročník 46* + 4** (SR)

Zverejnenie výsledkov TIMSS 2003: 14. december 2004
Medzinárodná správa
: matematika, prírodné vedy (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Encyklopédia: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Uvoľnené úlohyodkaz  (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Dotazníky: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: papierová

*   časti krajín, ktoré vystupujú ako samostatné testované krajiny
** samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci jednej krajiny

TIMSS 2003 na Slovensku

V roku 2002 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania tretieho cyklu štúdie TIMSS, tzv. pilotné meranie

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo na jar v roku 2003 a bolo v ňom zapojených 179 základných škôl vyučovacím jazykom slovenským alebo maďarským. Testovania TIMSS 2007 sa zúčastnilo 4 215 žiakov.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie TIMSS ĎAKUJEME!