TIMSS

Novinky

Základné informácie

Približný počet zúčastnených krajín:

  •  4. ročník    58* + 6** (SR)
  •  8. ročník    39* + 7**

Zverejnenie výsledkov eTIMSS 2019: 8. december 2020
Medzinárodná správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Encyklopédia: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Dotazníky: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: pilotné meranie: elektronická, hlavné meranie: papierová + elektronická

Výskum IEA TIMSS 2019 sa po prvý krát realizuje v elektronickej podobe eTIMSS – prostredníctvom PC resp. tabletov, čo umožnilo rozšíriť testovanie aj o riešenie problémových úloh.

*   časti krajín, ktoré vystupujú ako samostatné testované oblasti, preto sa počítajú za dve krajiny
** samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci jednej krajiny

Zverejnenie výsledkov

Dňa 8. decembra 2020 o 10:00 SEČ bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa TIMSS 2019 - matematika a prírodné vedy. V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy NÚCEM, ako národné koordinačné centrum štúdie zverejnil aj:

Tlačovú správu a jej prílohy
       Príloha TS 1 - výsledky zúčastnených krajín,
       Príloha TS 2 - matematika SR, EÚ, OECD,
       Príloha TS 3 - prírodné vedy SR, EÚ, OECD

Prvé výsledky Slovenska v štúdii TIMSS 2019

Medzinárodné úrovne výkonu TIMSS 2019 - matematika a prírodné vedy 

Ukážky uvoľnených úloh použitých v štúdii TIMSS 2019 - matematika a prírodné vedy

Infopanel

Viac informácií o štúdii TIMSS 2019 nájdete tu.

eTIMSS 2019 na Slovensku

V dňoch 12. - 23. 3. 2018 sa uskutočnilo pilotné meranie štúdie eTIMSS 2019. Do merania sa zapojilo 47 základných škôl a viac ako 1 400 žiakov 4. ročníka ZŠ.

V dňoch 13. – 24. mája 2019 sa na Slovensku realizovalo hlavné meranie štúdie eTIMSS 2019. Do hlavného merania sa zapojlo 204 základných škôl (190 vyučovacím jazykom slovenským14 s vyučovacím jazykom maďarským). Žiaci boli testovaní v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie TIMSS ĎAKUJEME!