PISA

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 65
Hlavná oblasť testovania: čitateľská gramotnosť
Trendy sledované v oblasti: čitateľská, prírodovedná, matematická gramotnosť
Zverejnenie výsledkov PISA 2009: december 2010
Medzinárodná správa: link  (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: link (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: link (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: pero - papier

PISA 2009 na Slovensku

V dňoch 19. – 30. mája 2008 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania štvrtého cyklu štúdie PISA, tzv. pilotné testovanie. Žiaci boli testovaní v slovenskom jazyku.

V dňoch 2. – 13.3.2009 sa na Slovensku realizovalo hlavné meranie štúdie PISA 2009. Hlavného merania sa zúčastnilo 4 555 15-ročných žiakov z 189 základných a stredných škôl.  Žiaci boli testovaní v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

Národná správa PISA 2009 (materiál je v slovenskom jazyku)
Zbierka úloh - Úlohy čítanie 2009 (materiál je v slovenskom jazyku)
Tematická správa - Čitateľská gramotnosť PISA 2009 (materiál je v slovenskom jazyku)

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME!