PISA

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 57
Hlavná oblasť testovania: prírodovedná gramotnosť
Trendy sledované v oblasti: prírodovedná, matematická, čitateľská gramotnosť
Zverejnenie výsledkov PISA 2006: december 2007
Medzinárodná správa: link  (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: link (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: link (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: pero - papier

PISA 2006 na Slovensku

V máji 2005 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania tretieho cyklu štúdie PISA, tzv. pilotné testovanie. Zúčastnilo sa ho približne 1 800 15-ročných žiakov zo základných a stredných škôl.  Žiaci boli testovaní v slovenskom jazyku.

V dňoch 13. – 24.3.2006 sa na Slovensku realizovalo hlavné meranie štúdie PISA 2006. Hlavného merania sa zúčastnilo 4 731 15-ročných žiakov z 189 základných a stredných škôl.  Žiaci boli testovaní v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

Národná správa PISA 2006 (materiál je v slovenskom jazyku)
Zbierka úloh - Úlohy prírodné vedy 2006 (materiál je v slovenskom jazyku)
Tematická správa - Prírodovedná gramotnosť PISA 2006 (materiál je v slovenskom jazyku)

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME!