PISA

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: približne 80 (uvedený počet ešte nie je oficiálne zverejnený)
Hlavná oblasť testovania: prírodovedná gramotnosť
Trendy sledované v oblasti: čitateľská, prírodovedná, matematická gramotnosť
Doplnkové oblasti: učenie sa v digitálnom svete, cudzie jazyky
Zverejnenie výsledkov PISA 2025: december 2026
Medzinárodná správa: link  (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec:

Forma testovania: elektronická - online 

PISA 2025 - pilotné meranie

V termíne od 29. apríla 2024 do 31. mája 2024 sa na Slovensku bude realizovať pilotné meranie deviateho cyklu medzinárodnej štúdie PISA. Výber škôl, ktoré budú zaradené do vzorky realizuje medzinárodné centrum štúdie, pričom databázu škôl (vo forme číselných kódov zastupujúcich názov a adresu školy) poskytuje NIVAM. Zberu údajov pre pilotné meranie PISA 2025 by sa mali zúčastniť žiaci narodení v roku 2009 a navštevujúci 7. alebo vyšší ročník, t.j. prevažne žiaci 9. ročníkov základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci 1. ročníkov  stredných škôl a prislúchajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Riaditeľov vybraných škôl oslovíme listom a elektronickou poštou v priebehu októbra/novembra 2023. Svoju účasť na pilotnom meraní PISA 2025 potvrdí škola v online návratke (bude k dispozícii po oslovení škôl).

Základné informácie o organizácii pilotného merania PISA 2025 nájdete v tomto LETÁKU.

Poznámka: Do pilotného merania PISA 2025 sa môžu zapojiť výhradne školy, ktoré  boli vybrané medzinárodným centrom štúdie.