PISA

PISA 2025 - pilotné meranie

V termíne od 15. apríla 2024 do 3. mája 2024 sa na Slovensku bude realizovať pilotné meranie deviateho cyklu medzinárodnej štúdie PISA. Výber škôl, ktoré budú zaradené do vzorky realizuje medzinárodné centrum štúdie, pričom databázu škôl (vo forme číselných kódov zastupujúcich názov a adresu školy) poskytuje NIVAM. Zberu údajov pre pilotné meranie PISA 2025 by sa mali zúčastniť žiaci narodení v roku 2009 a navštevujúci 7. alebo vyšší ročník, t.j. prevažne žiaci 9. ročníkov základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci 1. ročníkov  stredných škôl a prislúchajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Riaditeľov vybraných škôl oslovíme listom a elektronickou poštou v priebehu októbra/novembra 2023. Svoju účasť na pilotnom meraní PISA 2025 potvrdí škola v online návratke (bude k dispozícii po oslovení škôl).

Základné informácie o organizácii pilotného merania PISA 2025 nájdete v tomto LETÁKU.

Poznámka: Do pilotného merania PISA 2025 sa môžu zapojiť výhradne školy, ktoré  boli vybrané medzinárodným centrom štúdie.