PISA

PISA 2015

V septembri 2017 bola zverejnená Národná správa PISA 2015. V správe sa okrem všeobecných informácií nachádzajú aj hlbšie analýzy výkonov žiakov z pohľadu Slovenska. 

21. novembra 2017 boli oficiálne zverejnené Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z oblasti tímového riešenia problémov z pohľadu Slovenska z cyklu PISA 2015. Všetky oficiálne dokumenty týkajúce sa výsledkov zapojených krajín, ako aj ukážky úloh z oblasti tímového riešenia problémov (anglický jazyk) je možné nájsť na stránke OECD

PISA 2018

V období september – október 2017 boli oslovené základné a stredné školy vybrané na realizáciu hlavného merania 6. cyklu medzinárodnej štúdie PISA (PISA 2018). Školy boli vybrané na základe stanovených kritérií medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch september - apríl 2017 prebiehala aktívna komunikácia so zástupcami medzinárodného centra štúdie, ako aj zástupcami vybraných škôl, informačné stretnutia školských koordinátorov, revízia kognitívnych, dotazníkových a inštruktážnych materiálov z pilotného zberu dát.

16. – 27. apríla 2018 sa realizovalo hlavné meranie PISA 2018.  Merania sa zúčastnilo 387 základných a stredných škôl, z ktorých sa do testovania zapojilo približne 7 600 žiakov vo veku 15 rokov. 

V mesiacoch máj – jún 2018 prebiehalo hodnotenie položiek s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bolo v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú sledovanú oblasť.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME.