PISA

PISA 2022

V období od apríla 2021 do júna 2021 sa na Slovensku uskutočnilo overovanie nástrojov testovania ôsmeho cyklu štúdie PISA, tzv. pilotné meranie. Na pilotnom meraní sa na Slovensku zúčastnilo približne 1 500 žiakov navštevujúcich 40 základnýchstredných škôl. 

Všetkým školám, ktoré sa zapojili do pilotného merania PISA ďakujeme.

V mesiacoch máj – jún 2021 prebiehalo hodnotenie položiek s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie sa realizovalo v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú sledovanú oblasť.

V období október – december 2020 boli oslovené základné a stredné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát 8. cyklu medzinárodnej štúdie PISA (PISA 2022). Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie. Vybrané školy boli oslovené listom, ktorý bol školám doručený v priebehu mesiaca október - december 2020.

PISA 2018 

Odborníci diskutovali o tom, ako zlepšiť čitateľskú gramotnosť slovenských žiakov

Témou webinára pre učiteľov, ktorý sa uskutočnil 18. marca 2021, bolo čítanie a čitateľská gramotnosť našich 15-ročných žiakov na základe výsledkov PISA 2018. Veľmi zaujímavé príspevky na túto tému prezentovali odborníčky z Trnavskej univerzity v Trnave, Ústavu sociálnej komunikácie SAV a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

 Prezentované boli tieto témy:

  • Čitateľská gramotnosť v meraní PISA 2018
  • Čitateľská gramotnosť 15-ročných žiakov na Slovensku v príčinách a súvislostiach: Mapovanie zákulisia školského vyučovania čítania včera a dnes
  • Využívanie digitálnych technológií pri čítaní a ich vplyv na čítanie a úroveň čitateľskej gramotnosť
  • Metakognitívne stratégie pri čítaní

 Celý záznam z webinára si môžete pozrieť a vypočuť tu.

Na základe analýz dát zo štúdie PISA 2018 pripravil NÚCEM aj tematickú správu, kde nájdete viac informácií o výskume čitateľskej gramotnosti aj s vyhodnotením žiackych dotazníkov.
Tematickú správu si môžete prečítať tu.

Zverejnenie správy z oblasti globálnych kompetencií

Oficiálne zverejnenie Medzinárodnej správy štúdie PISA 2018 - Volume VI z oblasti globálnych kompetencií sa uskutočnilo dňa
22. októbra 2020 o 11:00 SELČ. Výsledky budú medzinárodným centrom odprezentované o 15:00 SELČ v rámci programu Virtual 2020 AFS Global Conference.

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy sme zverejnili aj:

Viac informácií o štúdii PISA nájdete tu.

Všetkým školám, ktoré sa podieľajú na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME.