PISA

Novinky

PISA 2022 - Hlavné meranie

V termíne od 25. apríla 2022 do 13. mája 2022 sa na Slovensku realizovalo hlavné meranie ôsmeho cyklu medzinárodnej štúdie PISA. Výber škôl, ktoré boli zaradené do vzorky realizuje medzinárodné centrum štúdie, pričom databázu škôl (vo forme číselných kódov zastupujúcich názov a adresu školy) poskytuje NÚCEM. Zberu údajov pre hlavné meranie PISA 2022 sa zúčastnili žiaci narodení v roku 2006 a navštevujúci 7. alebo vyšší ročník, t.j. prevažne žiaci 9. ročníkov základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci 1. ročníkov  stredných škôl a prislúchajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. 

Zhrnutie základných  informácií týkajúcich sa procesu  prípravy a realizácie hlavného merania PISA 2022  v škole nájdete v informačnom bulletine tu.