PISA

V spolupráci s medzinárodným centrom štúdie prebiehalo v rámci aktuálneho cyklu PISA 2022 na národnej úrovni:

  • čistenie národnej databázy
  • príprava správy z priebehu administrácie hlavného merania pre medzinárodné koordinačné centrum
  • spracovanie dát z hlavného testovania
  • spolupráca pri tvorbe medzinárodnej databázy a pri kontrolách správnosti a porovnateľnosti databázy za SR
  • oponovanie výstupov medzinárodného koordinačného centra, napr. tabuliek, technických správ

V spolupráci s medzinárodným centrom štúdie prebiehali v rámci prípravy nasledujúceho cyklu PISA 2025 nasledujúce aktivity:

  • tvorba, posudzovanie a pripomienkovanie nových položiek vytvorených zahraničnou skupinou expertov navrhnutých pre zaradenie do cyklu PISA 2025
  • preklady testovacích materiálov
  • príprava podkladov pre výber reprezentatívnej vzorky škôl do pilotného merania PISA 2025