PISA

Novinky

PISA 2022 - Zverejnenie výsledkov

Tvorivé myslenie

18. júna 2024 o 10:00 SELČ bude oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie PISA 2022 - tvorivé myslenie

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy NIVaM, ako národné koordinačné centrum štúdie, zverejní:

  • Krátku správu o výsledkoch merania z pohľadu Slovenska,
  • Tlačovú správu.

Viac sa o zverejnených výsledkoch štúdie PISA 2022 dozviete tu.

Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť

5. decembra 2023 o 11:00 SEČ bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie PISA 2022 - VOLUME I a VOLUME II

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy NIVaM, ako národné koordinačné centrum štúdie, zverejnil:

Viac sa o zverejnených výsledkoch štúdie PISA 2022 dozviete tu.

PISA 2025 - pilotné meranie

V termíne od 29. apríla 2024 do 31. mája 2024 sa na Slovensku bude realizovať pilotné meranie deviateho cyklu medzinárodnej štúdie PISA. Výber škôl, ktoré budú zaradené do vzorky realizuje medzinárodné centrum štúdie, pričom databázu škôl (vo forme číselných kódov zastupujúcich názov a adresu školy) poskytuje NIVAM. Zberu údajov pre pilotné meranie PISA 2025 by sa mali zúčastniť žiaci narodení v roku 2009 a navštevujúci 7. alebo vyšší ročník, t.j. prevažne žiaci 9. ročníkov základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci 1. ročníkov  stredných škôl a prislúchajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Riaditeľov vybraných škôl oslovíme listom a elektronickou poštou v priebehu októbra/novembra 2023. Svoju účasť na pilotnom meraní PISA 2025 potvrdí škola v online návratke (bude k dispozícii po oslovení škôl).

Základné informácie o organizácii pilotného merania PISA 2025 nájdete v tomto LETÁKU.

Poznámka: Do pilotného merania PISA 2025 sa môžu zapojiť výhradne školy, ktoré  boli vybrané medzinárodným centrom štúdie.