PISA

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 41
Hlavná oblasť testovania: matematická gramotnosť
Trendy sledované v oblasti: prírodovedná, matematická, čitateľská gramotnosť
Doplnkové oblasti: riešenie problémov
Zverejnenie výsledkov PISA 2003: december 2004
Medzinárodná správa: link  (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: link (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: link (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: pero - papier

PISA 2003 na Slovensku

V máji 2002 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania druhého cyklu štúdie PISA, tzv. pilotné testovanie. Zúčastnilo sa ho približne 1 800 15-ročných žiakov zo základných a stredných škôl.  Žiaci boli testovaní v slovenskom jazyku.

V dňoch 7. – 15.4.2003 sa na Slovensku realizovalo hlavné meranie štúdie PISA 2003. Hlavného merania sa zúčastnilo 7 300 15-ročných žiakov z 281 základných a stredných škôl.  Žiaci boli testovaní v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

Národná správa PISA 2003 (materiál je v slovenskom jazyku)
Zbierka úloh - matematika (materiál je v slovenskom jazyku)
Tematická správa - Matematická gramotnosť PISA 2003 (materiál je v slovenskom jazyku)
Tematická správa - Čitateľská gramotnosť PISA 2003 (materiál je v slovenskom jazyku)

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME!