PISA

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 72
Hlavná oblasť testovania: prírodovedná gramotnosť
Trendy sledované v oblasti: čitateľská, prírodovedná, matematická gramotnosť
Doplnkové oblasti: finančná gramotnosť, tímové riešenie problémov
Zverejnenie výsledkov PISA 2015: 6. december 2016
Medzinárodná správa: link  (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: link (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: link (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: elektronická (pilotné testovanie: papierová + elektronická)

PISA 2015 na Slovensku

V dňoch 31.3. – 11.4.2014 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania šiesteho cyklu štúdie PISA, tzv. pilotné testovanie. Zúčastnilo sa ho približne 2 300 15-ročných žiakov zo 65 základných a stredných škôl. Žiaci boli testovaní v slovenskom jazyku.

V dňoch 20.4. – 1.5.2015 sa na Slovensku realizovalo hlavné meranie štúdie PISA 2015. Hlavného merania sa zúčastnilo 6 400 15-ročných žiakov z 292 základných a stredných škôl. Žiaci boli testovaní v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

Národná správa PISA 2015 (materiál je v slovenskom jazyku)

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME!