PISA

Novinky

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 79
Hlavná oblasť testovania: čitateľská gramotnosť
Trendy sledované v oblasti: čitateľská, prírodovedná, matematická gramotnosť
Doplnkové oblasti: finančná gramotnosť, globálne kompetencie
Zverejnenie výsledkov PISA 2018: 3. december 2019
Medzinárodná správa: link  (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec: link (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: elektronická

PISA 2018 na Slovensku

Globálne kompetencie

Oficiálne zverejnenie Medzinárodnej správy štúdie PISA 2018 - Volume VI z oblasti globálnych kompetencií sa uskutočnilo dňa
22. októbra 2020 o 11:00 SELČ. Výsledky budú medzinárodným centrom odprezentované o 15:00 SELČ v rámci programu Virtual 2020 AFS Global Conference.

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy sme zverejnili aj:

Viac informácií o štúdii PISA nájdete tu.

Finančná gramotnosť

Dňa 7. mája 2020 o 13:00 SELČ bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie PISA 2018 - Volume IV z oblasti finančnej gramotnosti

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy sme zverejnili aj

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť

NÚCEM ako národné koordinačné centrum štúdie OECD PISA zverejnil 3. decembra 2019 výsledky, na Slovensku už v poradí šiesteho cyklu, medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Do tohto cyklu štúdie sa  zapojilo 79 krajín (37 krajín OECD a 42 tzv. partnerských krajín a regiónov). Celkovo bolo do testovania zapojených približne 600 000 žiakov sveta.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.                         

Výsledky všetkých krajín v PISA 2018 si môžete pozrieť v prehľade TU.

Výsledky slovenských žiakov v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti sú podrobne vyhodnotené v Národnej správe PISA 2018 Slovensko.

Infografiky k výsledkom OECD PISA 2018 nájdete TU.

Uvoľnené úlohy z čitateľskej gramotnosti v slovenskom jazyku nájdete TU.

PISA 2018 - Country note Slovak Republic

PISA 2018 a Európska únia

Podrobné informácie k zverejneniu výsledkov OECD PISA 2018 nájdete na webovom sídle OECD.

Hlavné meranie štúdie PISA 2018 na Slovensku zrealizoval NÚCEM 16. ­­- 27. apríla 2018 na reprezentatívnej vzorke 6 770 15-ročných žiakov z 385 škôl (ZŠ, 4-ročné a 8-ročné gymnáziá, SOŠ). V testovaní sa sledovala úroveň ich vedomostí a zručností z čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola čitateľská gramotnosť.

V dňoch 24. 4. – 5. 5. 2017 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania siedmeho cyklu štúdie PISA, tzv. pilotné testovanie. Zúčastnilo sa ho približne 2 800 15-ročných žiakov zo 60 základných a stredných škôl. Žiaci boli testovaní v slovenskom jazyku.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME!