PISA

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 65
Hlavná oblasť testovania: matematická gramotnosť
Trendy sledované v oblasti: čitateľská, prírodovedná, matematická gramotnosť
Doplnkové oblasti: riešenie problémov, finančná gramotnosť
Zverejnenie výsledkov PISA 2012: december 2013
Medzinárodná správa: link  (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: link (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: link (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: pero - papier, prvý krát aj elektronická forma testovania

PISA 2012 na Slovensku

V apríli 2011 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania piateho cyklu štúdie PISA, tzv. pilotné testovanie. Zúčastnilo sa ho približne 3 000 15-ročných žiakov zo 78 základných a stredných škôl. Žiaci boli testovaní v slovenskom jazyku.

V dňoch 16. – 27.4.2012 sa na Slovensku realizovalo hlavné meranie štúdie PISA 2012. Hlavného merania sa zúčastnilo 5 373 15-ročných žiakov z 231 základných a stredných škôl. Žiaci boli testovaní v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

Národná správa PISA 2012 (materiál je v slovenskom jazyku)
Zbierka úloh - Úlohy matematika 2012 (materiál je v slovenskom jazyku)
Tematická správa - Matematická gramotnosť PISA 2012 (materiál je v slovenskom jazyku)

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME!