Zverejnenie výsledkov

Dňa 8. decembra 2020 o 10:00 SEČ bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa TIMSS 2019 - matematika a prírodné vedy. V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy NÚCEM, ako národné koordinačné centrum štúdie zverejnil aj:

Tlačovú správu a jej prílohy
       Príloha TS 1 - výsledky zúčastnených krajín,
       Príloha TS 2 - matematika SR, EÚ, OECD,
       Príloha TS 3 - prírodné vedy SR, EÚ, OECD

Prvé výsledky Slovenska v štúdii TIMSS 2019

Medzinárodné úrovne výkonu TIMSS 2019 - matematika a prírodné vedy 

Ukážky uvoľnených úloh použitých v štúdii TIMSS 2019 - matematika a prírodné vedy

Infopanel

Viac informácií o štúdii TIMSS 2019 nájdete tu.