TIMSS

Základné informácie

Dňa 29. novembra 201610:00 CET bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa TIMSS 2015 - matematikaMedzinárodná správa TIMSS 2015 - prírodné vedy. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky Slovenska v štúdii TIMSS 2015, Výsledky krajín a zadefinované Medzinárodné úrovne výkonu TIMSS 2015 - matematika a prírodné vedy a tiež Ukážky uvoľnených úloh použitých v štúdii TIMSS 2015 - matematika a prírodné vedy.

Niektoré ďalšie informácie o výsledkoch štúdie TIMSS 2015 môžete nájsť tu.